Условия за ползване

След завършване на поръчката до 24 часа ще се свържем с Вас, за да я потвърдим, да уточним детайлите по нея, срокове за изпълнение, условия на плащане и доставка. Връзката с клиента се прави само в работно време. При поръчки  направени през почивни дни и официални празници ще се свържем с Вас в първия работен ден.

Заявката се доставя от 2 до 8 работни дни в зависимост от продуктите..

При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти. 

Потребителят има право да се откаже от грешно изпратена заявка в рамките на 1 (един) работен ден от датата на подаването й, като уведоми за това си действие Електрон-Пловдив ООД .

При междувременна промяна в статуса на даден артикул или подробности по доставката ще се свържем с Вас на посочените телефони за контакт и по и-мейл.

Потребителите заплащат цената, която е в BGN (лева) и актуална към момента на заявяване на поръчката.

В случай, че желаете да Ви бъде включен в сумата и транспорта на стоката Вие ще бъдете информирани предварително от нас за параметрите, условията и цената на услугата по доставка преди заплащане на закупените продукти.

Стойността на пратката Ви се формира от цената на продуктите и цената за услугата по тяхната доставка за избран от Вас куриер.

Удостоверяването на стойността по сделка става със съответно приложен към пратката фискален документ.

Плащане

1. Плащане в брой с “Наложен платеж”

Стойността на поръчката се заплаща в момента на доставка на адрес или получаване в офис на куриерската фирма.

При получаване на стоките с опция “наложен платеж” от друго лице посочено за получател е нужно да впишете в данни на получателя задължително и неговия телефонен номер.

При отказ от поръчка на вписаното за Получател лице или фирма същото автоматично води до отмяната и, като за същото се уведомява и Потребителя.

В случай, че Потребителя не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Електрон-Пловдив ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Внимание!

Отказ при доставяне или непотърсване на пратка, като действия на купувача относно поръчаните стоки се приема за отказ от електронния договор по сделката с Електрон-Пловдив ООД за покупката им.

Електрон-Пловдив ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребитeлят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

 Просрочване на регламентираните от съответната куриерска служба срокове на безплатно съхранение е съпътствано с дължими разходи по престой на пратката, като същите са за сметка на купувача.

 Отказ от електронен договор при доставка без валидни причини се счита за злоупотреба от страна купувача с установените норми за търговия.

Електрон-Пловдив ООД запазва правото си за такива случаи да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от електронния магазин.

Доставка и срокове

Вашите поръчки ще бъдат обработвани деня на получаването до 16ч.

Поръчки постъпили след 16ч. ще бъдат обработвани на следващия работен ден.

Електрон-Пловдив ООД си запазва правото да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на заявената от Вас поръчка. Това може да бъде направено във всички случаи на съмнение по информацията за потребителя, адресните данни както и заплащането по предмета на сделката.

В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Електрон-Пловдив ООД информация, касаеща изпълнението на поръчката, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

Ние работим с всички куриерски служби на територията на страната, които имат офис в нашия град. Времето за доставка зависи от избора на вида на услугата по транспорта.

Срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

Стойността на услугата по доставка е в зависимост от теглото и съответно избрания срок на доставка по тарифата на куриерската служба.

Електрон-Пловдив ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за случаите на забава по вина на куриера, извършващ доставката, поради невярна адресна информация на Потребителя и/или поради независещи от Продавача форсмажорни обстоятелства.

Адрес за получаване на пратката е посочения от Вас адрес в регистрацията или указан допълнително съответен офис на куриера (до поискване от клиента).

Промени в адреса на доставка и други потребителски данни след изпратена от Вас поръчка са валидни само за последващи поръчки, освен ако Потребителя не се свърже с нас своевременно за прилагането им към неизпратена поръчка.

Във всякакви случаи на възможно забавяне извън посочените срокове за доставка Вие ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Електрон-Пловдив ООД не отговаря за междувременно настъпили промени в сроковете на доставка на съответната куриерска компания.

Гаранционни условия

1. Изискване за монтаж

Гаранцията на изделието е в сила само при монтаж, пускане в експлоатация и ползуването му съгласно инструкциите му за употреба. За продукти, за които е нужен правоспособен техник, трудът на монтажа им не е включен в цената на изделието.

2. Място за приемане на рекламация

Рекламации за закупена стока се приемат на адреса на Електрон-Пловдив ООД. 
При предявявяне на рекламацията е необходимо Потребителят да транспортира стоката до мястото на продажбата и или до посочен от Продавача сервиз.

3. Необходими документи за извършване на рекламация

3.1. Рекламацията се предявява на място в търговския център устно или писмено, като Потребителят посочва предмета на рекламацията, имена, адрес и телефони за връзка.
3.2. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага документ на който се удостоверява изделието и срока на гаранцията : Гаранционна Карта и/или Касов бон (Фактура), евентуален Протокол установяващ дефекта на стоката
3.3. Гаранционната карта  съдържа модела, фабричния номер, датата на покупка, име, подпис и печат на продавача, като се приема, че същият се е запознал с посочените гаранционни условия в рамките на 7 (седем) работни дни.

4. Гаранционен срок

Гаранционният срок за изделието е упоменат в неговата гаранционната карта.
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване указана в документа за покупко-продажба.

5. Не подлежат на гаранционно обслужване

Всички външни части на изделието увредени по невнимание на клиента.
Устройства, уреди и аксесоари ползувани извън предназначението им или в условия извън указаните в инструкцията за ползуване.

Внимание!

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при:

5.1. Липса на документи удостоверяващи покупко-продажбата на стоката.
5.2. Несъответствие между данни в документите и стоката по вина на Потребителя.
5.3. Подправки в документите или фабричните номера на изделието.
5.4. При опит за ремонт, приспособяване или модификация на изделието от неупълномощени от Продавача лица.
5.5. При неспазване условия за съхранение и транспорт.
5.6. При повреди от неправилна работа с изделието, функционално претоварване, ползване в неподходящи за работа условия (неизправни електрически мрежи, въздействия на температура или влага както и други фактори извън допустимите граници).
5.7. При токови удари, наводнения, гръмотевици, пожар и други обсоятелства форсмажор извън контрола на производителя, търговеца и сервиза.

6. Упътване за потребителите

При възникване на проблем с вашата стока направете следното:

6.1. Проверете дали в инструкциите не се споменава нещо за решаването му от Вас.
6.2. Стоката Ви ще бъде сервизирана след отправена от Вас заявка по реда указан по-горе, като е нужно да осигурите цялата окомплектовка на изделието и е желателно и да го транспортирате в оригиналната му опаковка.
6.3. Преди ремонта на изделието от сервиза ще бъдете информирани дали стоката отговаря на изискванията за гаранционно обслужване и дали повредата не е предмет на извънгаранционен ремонт.
6.4. Ще бъдете информирани за евентуалната дата за завършване на ремонта и ако е извънгаранционен – за цената му.
6.5. Ако проблемите свързани с гаранционното обслужване не бъдат разрешени до 1 месец след приемане на изделието за ремонт, Потребителят има право да получи същото ново изделие,  друго със същите характеристики или да му бъде възстановена сумата.
6.6. Ако изправността на изделието е предмет на извънгаранционен ремонт срока за него е удължен като не се фиксира с оглед време за доставката на части и спецификата на ремонта.
6.7. Производителя и търговеца не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи от дефекта или престоя на изделието в сервиза.
6.8. По време на престоя на изделието в сервиз, същият или търговеца не са длъжни да осигурява оборотно друго изделие.

7. Получаване на ремонтирана стока

7.1. Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди  получаването стоката.
7.2. В условията на извънгаранционен ремонт трудът, разходите по транспорт и частите заменени при отремонтирането на изделието се заплащат от Потребителя  съобразно извършената услуга. Потребителят бива уведомен предварително за стойността им.
7.3. В гаранционната карта се отразява датата и естеството на ремонта.

Внимание!

Рекламации за не-окомплектованост и външни дефекти се признават само в момента на получаване на стоката.
Повредата на стоката при ползване в гаранционен период не е автоматично основание за заменянето и с нова.
Срокът за извършване на гаранционен ремонт варира в зависимот от сложността му или наличност на резервни части, като максималният е 30 дни.
Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.

Всички спорове се уреждат чрез преговори на добра воля. В случай, че това е невъзможно, споровете се решават съгласно разпоредбите на българското законодателство.